MENU

Welzijnskompas nodigt inwoners uit om mee te doen. Onze activiteiten draaien om ontmoeten, samen doen en samen leren. Er is aandacht voor elkaar en ondersteuning bij persoonlijke vragen. De drempel is laag, iedereen is welkom, van jong tot oud. En we doen het samen: met inwoners en partners. Dichtbij, verbindend, creatief en innovatief!

ONS TEAM

Wilma Bos

Receptievrijwilliger

Mail:
info@welzijnskompas.nl
Johan Braaksma

Community builder

Johanna Cloo

Teamleider

Laura van Eeuwijk

Sociaal werker

Carlijn French

Buurtwerker

Vera Hols

Adviseur welzijn en mantelzorg

Lotty Klassen

Community builder

Hilde Koudijs

Adviseur Welzijn op Recept

Diana van Leeuwen

Receptievrijwilliger

Mail:
info@welzijnskompas.nl
Lia van Lierop

Servicediensten en vrijwillige inzet

Nyncke Morad

Directeur

Laura van Oss

Adviseur welzijn en positieve gezondheid

Maaike Peeters

Programmacoördinator Plein28

Ingrid van der Ploeg

Sociaal werker

Inoek Post

Teamleider

Dionne Scheepmaker

Buurtwerker

Edith Schouten

Adviseur mantelzorg en innovatie

Marty van Steijn

Receptievrijwilliger

Mail:
info@welzijnskompas.nl
Myriam van Toledo

Officemanager

Marjon Wagemans

Adviseur mantelzorg

Natalia Warmerdam

Projectleider Ik doe mee

Sandy Warmerdam

Projectassistent

Bertine Westerhoven

Adviseur welzijn

Marjolein Zwetsloot

Managementondersteuner

Contact voor organisaties, scholen en stagiairs

Samenwerken? Graag! Klik op één van onderstaande namen om een afspraak te maken.

Johanna Cloo: vrijwillige inzet, inclusie, buurtwerk, anderstaligen, laaggeletterdheid

Inoek Post: integrale toegang, onafhankelijke cliëntondersteuning, Welzijn op Recept, Positieve Gezondheid

Nyncke Morad: zorgzame buurt, integrale samenwerking wonen + zorg + welzijn, maatschappelijke zorg

Marjolein Zwetsloot: contactpersoon voor toekomstige stagiairs, stageplek

Edith Schouten: contactpersoon voor hogescholen en stagebureaus

0252- 757100 (9.00 – 12.30 uur)

Missie

Eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Welzijnskompas heeft aandacht voor het welzijn van mens en buurt door inwoners aan te moedigen stappen te zetten, uit te nodigen om mee te doen, en door het omzien naar anderen en de leefomgeving te stimuleren.

VISIE

Wij geloven dat aandacht voor persoonlijk en buurtwelzijn bijdraagt aan meer levensgeluk en een gezonde samenleving.

  • Aandacht voor meedoen, in beweging zijn, samen actief en creatief
  • Aandacht voor een ander en voor je buurt, voor omzien naar elkaar.
  • Aandacht voor jezelf, balans, zingeving, jouw talenten, erbij horen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Esther Tait-van der Maarel
Secretaris en penningmeester: Yvonne Vlasman
Bestuurslid: Agnes Gielen
Bestuurslid: Aart-Jan van der Zon
Bestuurslid: Robert Borsje

Stichting Welzijnskompas Hillegom-Lisse heeft een bestuur dat bestaat uit vijf betrokken inwoners van Hillegom en Lisse met ervaring, kennis en expertise op diverse gebieden. Het bestuur fungeert als zogenaamd ‘bestuur op afstand’. Dit betekent dat het bestuur het functioneren van de stichting op hoofdlijnen volgt en actief betrokken is bij de beleidsontwikkeling en -vaststelling.

Contactgegevens

Welzijnskompas Hillegom – Lisse


LOCATIE LISSE (postadres)
Nassaustraat 31b
2161 RJ Lisse

LOCATIE HILLEGOM
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

Telefoon: (0252) 75 71 00 (9.00 – 12.30 uur)
E-mail: info@welzijnskompas.nl

ANBI

Welzijnskompas is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het hebben van een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

ANBI gegevens
Fiscaal nummer: 856295000
IBAN: NL05RABO0314683291

Verantwoording

De doelstellingen van de organisatie zijn nader uitgewerkt in het Jaarplan van 2023

De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in de cijfers & samenwerking 2022

De financiële resultaten zijn hier terug te vinden: Cijfers 2022

Op de medewerkers van Welzijnskompas Hillegom-Lisse is de arbeidsvoorwaardenregeling Sociaal werk van toepassing. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Download hier de statuten van 2017 (Laatste wijziging: 04 okt. 2017).