logo

Over WelzijnsKompas

Werkwijze
Wij bieden vraaggericht en op maat lichte ondersteuning aan bewoners die door persoonlijke, financiële, psychische, verstandelijke of
fysieke beperkingen (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen wij zowel individueel als collectief en altijd in de buurt.

ANBI
WelzijnsKompas is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het hebben van een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De onderstaande informatie geeft inzicht in onze cijfers, beleidsdoelstellingen en bestuurssamenstelling.

Contactgegevens
Adresgegevens WelzijnsKompas Hillegom – Lisse
LOCATIE LISSE (tevens postadres)
Nassaustraat 31b
2161 RJ Lisse

LOCATIE HILLEGOM
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

Telefoon: (0252) 75 71 00 (dagelijks van 9.00 – 12.30 uur)
E-mail: info@welzijnskompas.nl

ANBI-gegevens
Fiscaal nummer: 85 629 5000
IBAN: NL 05 RABO 0314683291

Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse heeft een bestuur dat is samengesteld uit zes personen. Het bestuur fungeert als zogenaamd ‘bestuur op afstand’. Dit betekent dat het bestuur het functioneren van de stichting op hoofdlijnen volgt en actief betrokken is bij de beleidsontwikkeling en -vaststelling.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Drs. J. Kuurman
Secretaris: Mevr. L. Geljon – Visser
Penningmeester: Dhr. S. Janssens
Bestuurslid: Dhr. W. de Bock
Bestuurslid: Mevr. P.A. Montagne – Helmig
Bestuurslid: Mevr. C. Portegies

Statuten
Klik hier om de statuten van de stichting in te zien WHL – Akte Statuten Stichting WelzijnsKompas na wijziging – def – 04 okt 2017.

Beloningsbeleid
Op de medewerkers van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is de arbeidsvoorwaardenregeling Sociaal werk van toepassing. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstellingen van de organisatie zijn nader uitgewerkt in het Jaarplan WelzijnsKompas 2019.

Uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in de Jaarimpressie WelzijnsKompas 2019.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2019 vindt u terug in de Cijfers WelzijnsKompas 2019.

Neem contact op

Bel mij terug