logo

Over WelzijnsKompas

Werkwijze
Onze dienstverlening richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners van Hillegom en Lisse. Wij wijzen ze de weg en leveren maatwerk waar nodig. Wij maken daarbij gebruik van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Ons aanbod is er op gericht om problemen te voorkomen (preventie) en waar nodig lichte hulp en ondersteuning te bieden. Wij leggen huisbezoeken af maar spreken mensen ook aan op ontmoetingsplekken in het dorp.

Voor wie
In de eerste plaats is WelzijnsKompas er voor groepen en individuen die door persoonlijke, financiële, psychische, verstandelijke of
fysieke beperkingen (tijdelijk) niet in staat zijn voor zich zelf te zorgen of aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Op de tweede plaats zijn wij er voor iedereen die als vrijwilliger, mantelzorger of buurtgenoot naar een ander wil omzien.

ANBI
WelzijnsKompas is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De onderstaande informatie geeft inzicht in onze cijfers, beleidsdoelstellingen en bestuurssamenstelling.

Contactgegevens
Adresgegevens WelzijnsKompas Hillegom – Lisse
LOCATIE LISSE (tevens postadres)
Nassaustraat 31b
2161 RJ Lisse

LOCATIE HILLEGOM
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

Telefoonnummer: (0252) 75 71 00 (dagelijks van 9.00 – 12.30 uur)
E-mailadres: info@welzijnskompas.nl

ANBI-gegevens
Fiscaal nummer: 85 629 5000
Rekeningnummer: IBAN: NL 05 RABO 0314683291

Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse heeft een bestuur dat is samengesteld uit vijf personen. Het bestuur fungeert als zogenaamd ‘bestuur op afstand’. Dit betekent dat het bestuur het functioneren van de stichting op hoofdlijnen volgt en actief betrokken is bij de beleidsontwikkeling en -vaststelling.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Drs. J. Kuurman
Secretaris: Mevr. L. Geljon – Visser
Penningmeester: Dhr. S. Janssens
Bestuurslid: Dhr. W. de Bock
Bestuurslid: Mvr. P.A. Montagne – Helmig

Statuten
Klik hier om de statuten van de stichting in te zien WHL – Akte Statuten Stichting WelzijnsKompas na wijziging – def – 04 okt 2017.

Transformatieagenda
Klik hier voor de Transformatieagenda 2017 – 2018 van HLTSamen van 2017 en 2018. Deze agenda is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, welzijn- en zorgorganisaties, gemeentes, vrijwilligersorganisaties en eerstelijnshulpverleners zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Beloningsbeleid
Op de medewerkers van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is de arbeidsvoorwaardenregeling Sociaal werk van toepassing. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstellingen van de organisatie zijn nader uitgewerkt in de Prestatieafspraken WelzijnsKompas Hillegom – Lisse 2018.

Uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in de jaarimpressie 2017.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is ook terug te vinden achter in de jaarimpressie 2017.

Neem contact op

Bel mij terug