logo

Over WelzijnsKompas

Werkwijze
Wij bieden vraaggericht en op maat lichte ondersteuning aan bewoners die door persoonlijke, financiële, psychische, verstandelijke of
fysieke beperkingen (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen wij zowel individueel als collectief en altijd in de buurt.

ANBI
WelzijnsKompas is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het hebben van een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De onderstaande informatie geeft inzicht in onze cijfers, beleidsdoelstellingen en bestuurssamenstelling.

Contactgegevens
Welzijnskompas Hillegom – Lisse

Locatie Lisse (postadres)
Nassaustraat 31b
2161 RJ Lisse

Locatie Hillegom
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

Telefoon: 0252- 757100 (9.00 – 12.30 uur)
E-mail: info@welzijnskompas.nl

ANBI gegevens
Fiscaal nummer: 85 629 5000
IBAN: NL 05 RABO 0314683291

Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse heeft een bestuur dat is samengesteld uit vijf personen. Het bestuur fungeert als zogenaamd ‘bestuur op afstand’. Dit betekent dat het bestuur het functioneren van de stichting op hoofdlijnen volgt en actief betrokken is bij de beleidsontwikkeling en -vaststelling.

ANBI statusformulier

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mevrouw E. Tait-van der Maarel
Secretaris: vacature
Penningmeester: de heer S. Janssens
Bestuurslid: mevrouw A. Gielen
Bestuurslid: de heer A.J.J. van der Zon
Bestuurslid: mevrouw P.A. Montagne – Helmig

Statuten
Klik hier om de statuten van de stichting in te zien WHL – Akte Statuten Stichting WelzijnsKompas na wijziging – def – 04 okt 2017.

Beloningsbeleid
Op de medewerkers van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is de arbeidsvoorwaardenregeling Sociaal werk van toepassing. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstellingen van de organisatie zijn nader uitgewerkt in het Jaarplan WelzijnsKompas 2021

Uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in de Jaarimpressie WelzijnsKompas 2021

Financiële resultaten
De financiële resultaten zijn hier terug te vinden: Cijfers 2021

 

Neem contact op

Bel mij terug