MENU

Bestuurslid / Fondswerver

Site presentbol Stichting Present Bollenstreek

Present Bollenstreek is op zoek naar een bestuurslid die affiniteit heeft met het werk van Stichting Present en een levensvisie heeft die strookt met de uitgangspunten van onze Stichting. Een bestuurder die zijn maatschappelijke betrokkenheid wil tonen door persoonlijk te investeren in het werk van onze Stichting.

Present zoekt een bestuurslid dat ervaring heeft met fondsenwerving en die het leuk vindt om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om Present financieel te ondersteunen.

De afgelopen jaren is het aantal projecten van Present zeer sterk gegroeid. Wij krijgen op dit moment financiële ondersteuning van alle gemeenten in ons
werkgebied de Bollenstreek. Onze ambitie is verder te groeien in aantal projecten en wellicht ook in ons servicegebied. In dat licht willen wij ons bestuur verder versterken met een bestuurder die zich met name kan richten op een verdere spreiding en vergroting van de inkomsten van Present.

De organisatie van Present draait grotendeels op vrijwilligers zo ook het bestuur van Present.

De bestuurlijke belasting is prima te doen. Het bestuur van Present Bollenstreek vergadert 6x per jaar en bestaat op dit moment uit 4 personen.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Roel de Jong op telefoonnummer 06 2001 2579.