MENU

Maak jij het verschil?

Site https://www.facebook.com/mentorschaphaagenrijn Stichting Mentorschap Haag & Rijn

Mentor zijn; maak jij het verschil?

Spreekbuis, beslisser, maatje: een mentor is het allemaal

Stel je voor dat je door ziekte of een beperking niet goed in staat bent om voor je eigen zorgbelangen op te komen. En geen familie hebt die je hierbij kan helpen. Zou jij dan ook niet blij zijn met een mentor? Iemand die jou regelmatig bezoekt om je goed te leren kennen. Jouw wensen en meningen goed verwoordt. En jou helpt bij het maken van beslissingen in zorg en welzijn.

Ilse is dat zeker. Zij is 58 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Zelf beslissingen nemen in zorg en welzijn vindt ze moeilijk. Daarom is zij heel blij met haar mentor Renske. Als mentor is Renske de wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon van Ilse. Zij bezoekt haar regelmatig en dan maken ze een wandeling of doen een spelletje. Daarnaast helpt zij haar bij het maken van keuzes als  wel of niet laten vaccineren of opereren. Ook zorgt Renske door overleg met de zorgverleners van Ilse dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Voor Ilse betekent het mentorschap behoud van eigen regie. Renske vindt het mentorschap een verrijking van haar leven.

Renske is een van de 370 vrijwillige mentoren van Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Wij bieden mentorschap aan volwassenen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die de rechtbank instelt. Onze Stichting wordt hiervoor benoemd door de rechtbank. De Stichting schoolt en begeleidt jou in je rol als mentor. Naast Ilse zijn er nog veel meer mensen die een mentor zoeken, dus word ook mentor!

Wat krijg jij als mentor?

•            uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact
•            werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
•            scholing en begeleiding
•            een maandelijkse onkostenvergoeding

Ben jij de persoon die:

•            zich goed kan inleven in anderen
•            communicatief vaardig is en beslissingen durft te nemen
•            minimaal op MBO-4 niveau is opgeleid
•            minimaal 4 uur per maand beschikbaar is

Neem dan contact op met leiden@smhr.nl, voor een nadere kennismaking.
Meer informatie vind je ook op www.mentorschaphaagenrijn.nl