MENU

Bestuursondersteuner – penningmeester

Site Stichting Kunst uit Hillegom

Platform voor kunstenaars

Betreft het opstellen van de evenementen en project begrotingen en jaaroverzicht.
Vastleggen financiële verantwoording van subsidies, fondsen en donaties.
Financieel onderlegd cq bekend met boekhouding zou fijn zijn.

Omdat de interesse voor een bestuursfunctie klein is bieden wij deze functie aan als bestuursondersteuner / penningmeester (vrijwillig).
Het invullen van de uren gebeurt veelal in pieken rond evenementen, projecten en de jaarafsluiting.

Betreft gemiddeld 2 uren per week, pieken bij evenementen en projecten.