MENU

Bestuursondersteuner / algemeen

Site Stichting Kunst uit Hillegom

Platform voor kunstenaars

Bestuursondersteuner / algemeen (vrijwillig)

Betreft het uitvoeren van diverse taken namens het bestuur.
De taken omvatten werkzaamheden omtrent de voorbereiding van evenementen en andere projecten, zoals:
– het schrijven van teksten voor website, social media en dag- of weekbladen;
– zoeken en opvragen offertes van benodigdheden;
– verspreiding promotiemateriaal enzovoorts.

Nu en dan bijwonen bestuursvergadering i.v.m. bovenstaande.

Betreft gemiddeld 2 uren per week, pieken bij evenementen en projecten.