MENU

Penningmeester

  • Lisse
  • Solliciteren is gesloten

Site De Zonnebloem

De Zonnebloem is een organisatie voor mensen met een beperking.

Vrijwilligerswerk voor mensen met lichamelijke beperking

Zonnebloem Lisse zoekt een penningmeester.

De plaatselijke Zonnebloemafdeling Lisse is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mensen met bestuurservaring en/of een neusje voor bestuurswerk die zich als vrijwilliger in willen zetten voor mensen met een lichamelijke beperking in Lisse. Jarenlang al neemt de vraag naar de lokale Zonnebloemactiviteiten toe en die toename is door de coronacrisis alleen nog maar versterkt. Daarom wil de afdeling snel meer en nieuwe activiteiten gaan organiseren. Daarvoor zijn extra vrijwilligers, waaronder ook bestuursleden, nodig. De afdeling heeft met name behoefte aan een penningmeester.

Als bestuurslid ondersteun en begeleid je vrijwilligers bij hun plaatselijke Zonnebloemwerk. Dat werk bestaat uit het bezoeken, samen eropuit gaan en het organiseren van activiteiten en vakanties voor mensen die door een lichamelijke beperking vaker alleen zijn dan ze zouden willen. Voor hen zijn persoonlijk contact en eropuit gaan niet altijd vanzelfsprekend. En voor velen van hen is sociaal isolement een dagelijkse realiteit. Zonnebloemvrijwilligers laten deze mensen niet zitten. Zij creëren momenten om naar uit te kijken en herinneringen om te koesteren.

Taken
Het plaatselijke bestuur van de afdeling Lisse zorgt ervoor dat de vrijwilligers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.Tot de taken van bestuursleden behoren onder andere het creëren van zichtbaarheid van de Zonnebloem, het toekomstbestendig maken van de afdeling en het zoeken naar nieuwe manieren om in contact te komen en te blijven met mensen met een lichamelijke beperking in het eigen werkgebied. Als penningmeester zorg je voor de boekhouding van onze afdeling en onderhoudt contact met onze sponsors. Ook ben je betrokken bij de jaarlijkse loterij.

Kennismaken
Heb je bestuurlijke kwaliteiten, is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Kom dan kennismaken. Je zult zien dat bestuurswerk bij de Zonnebloem leuk is om te doen en dat het een goed gevoel geeft om iets voor een ander te kunnen betekenen. Met jouw tijd en inzet kun je echt het verschil maken. Meld je aan voor een kennismaking bij: Louise de Boois, tel nr 0252-755050 of e-mailadres: lissezonnebloem@gmail.com.

De afdeling Lisse is ook te vinden op www.zonnebloem.nl/lisse. Op www.zonnebloem.nl vind je algemene informatie.