MENU

Op zoek naar vrijwilligerswerk met inhoud? Word mentor!

Site Stichting Mentorschap Haag & Rijn

Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van een volwassen cliënt met een verstandelijke of psychische beperking of met dementie. Je hebt als mentor regelmatig persoonlijk contact met je cliënt en je ondersteunt hem of haar bij het maken van belangrijke beslissingen in zorg en welzijn. Je treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en onderhoudt de contacten met de hulpverleners en verzorgers.

Verantwoordelijk en zinvol werk dus, waarmee je echt verschil maakt!
Bijvoorbeeld voor de 75-jarige Carla, die rolstoelgebonden is en niet kan praten. Carla ziet en begrijpt echter veel, waardoor een goed contact opbouwen zeker mogelijk is. Zij wordt heel blij van bezoekjes en vooral van een wandeling buiten.
Of voor Otto, een man van 62 met een psychiatrische beperking. Otto is zorgmijdend en niet in staat om echt contact te hebben. Dit betekent dat het mentorschap op afstand wordt uitgevoerd, in regelmatig overleg met de Persoonlijk Begeleider en de andere betrokken zorg- en hulpverleners.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentorschap uit met een mandaat. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt jou in je rol als mentor.

Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud.
• werk met een eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen.
• een goede match en gedegen kennismaking met de cliënt.
• scholing en ondersteuning.
• een maandelijkse onkostenvergoeding.

Wij zoeken mensen die:
• affiniteit hebben met volwassenen met een beperking.
• communicatief vaardig zijn en grenzen kunnen stellen.
• beslissingen durven nemen.
• minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid.
• circa 6 uur per maand beschikbaar zijn.