MENU

Mantelzorg en je zorgverzekering

Vanaf deze maand is het weer mogelijk om een nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten. Tijdens deze periode kun je ook wijzigingen aanbrengen in je huidige verzekering. Dit biedt wellicht extra mogelijkheden voor jou als mantelzorger. Enkele zorgverzekeraars vergoeden specifieke diensten voor mantelzorgers. Deze vergoedingen vallen onder de aanvullende ziektekostenverzekering en hebben geen invloed op het eigen risico. Het kan ook nuttig zijn om naar de kosten te kijken en te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een collectieve korting of aanvullende voordelen, bijvoorbeeld door lid te worden van een vakbond, een thuisorganisatie, of ZZP’er.

Op de website van MantelzorgNL kun je uitgebreide informatie raadplegen over mantelzorg en hoe dit van invloed kan zijn op je zorgverzekering.

Voorbeelden van ondersteunende diensten:

  • Inzet van een mantelzorgmakelaar voor het ondersteunen bij of zelfs overnemen van allerlei regeltaken.
  • Respijtzorg (vervangende mantelzorg binnen- of buitenshuis)

Uitgelicht: Respijtzorg: gezelschap aan huis

In dit bericht lichten we één van de eerder genoemde mogelijkheden uit, namelijk het bieden van gezelschap aan huis. Welzijnskompas werkt samen met meerdere organisaties in de regio die deze service aanbieden.
Enkele voorbeelden zijn Fleur de Dag, Zorgmaatje aan Huis, ZorgMies Bollenstreek of Saar aan Huis.

Gezelschap aan huis kan in verschillende vormen maar het draait altijd om het bieden van persoonlijke ondersteuning aan mensen die ziek of beperkt zijn, met als doel de mantelzorger te ontlasten.

Een Saar, Fleur, Zorgmaatje of ZorgMies kan bijvoorbeeld helpen met het koken van maaltijden of meegaan naar een afspraak met de huisarts. Ook het ondernemen van  praktische of ontspannende activiteiten met je naaste, zoals samen boodschappen doen,  koffie drinken, een spel spelen of een wandeling maken, geeft jou als mantelzorger even de ruimte om iets anders te doen.

De financiële opties variëren en kunnen afhankelijk zijn van eigen financiële middelen. In sommige gevallen kan financiering beschikbaar zijn via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), met name als er sprake is van een indicatie voor individuele begeleiding of een Persoonsgebonden Budget (PGB). In andere gevallen kan het juist via aanvullende zorgverzekeringen worden vergoed. Deze informatie is te raadplegen op de websites van verschillende organisaties. Klik op de links van deze organisaties voor meer details. Het is van belang om vooraf bij je eigen zorgverzekeraar informatie in te winnen over de precieze mogelijkheden en voorwaarden.

Uitgelicht: de mantelzorgmakelaar

Het is voor mantelzorgers inspannend en ingewikkeld de weg te vinden in alle wetten en regelingen die er zijn. Als er sprake is van een complexe situatie kan het soms handig zijn om een mantelzorgmakelaar in te schakelen. Zij zijn helemaal thuis in alle wetten waarmee je als mantelzorger te maken kunt krijgen, zoals de WMO, de WLZ, de ZVW en de Jeugdwet. Zij kunnen adviseren en indien gewenst regeltaken tijdelijk overnemen. Ook zijn zij op de hoogte van de mogelijkheden van een PGB.

Het navigeren door het complexe landschap van financiering en alle administratieve zaken is niet altijd simpel. Lukt het je niet om er zelf uit te komen? De mantelzorgadviseurs bij Welzijnskompas staan voor je klaar om met je mee te denken, je te begeleiden, en indien nodig, door te verwijzen naar de passende ondersteuning.