MENU

Informatieve open bijeenkomst over ontwikkelingen in de zorg

Er is veel te doen over de zorg nu en in de nabije toekomst. We denken er soms liever niet aan dat we in en zorgsituatie terecht (kunnen) komen. Toch is het verstandig en interessant om met elkaar wegwijs te worden in het zorgaanbod  in eigen dorp en omgeving. Bijtijds oriënteren geeft helderheid en misschien ook rust. Mogelijkheden verkennen helpt je kiezen en wanneer het nodig is de juiste stappen te zetten. Daarom is het goed te weten welke mogelijkheden er zijn en hoe je daar je weg in vindt.

Op vrijdag 13 oktober a.s. om 14.00 uur is er een informele bijeenkomst in de Beukenhof in Lisse, iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom (zaal open vanaf 13.30 u).

Deskundigen van Marente (o.a. Berkhout) en DSV (o.a. Rustoord) zullen laagdrempelig uitleg geven over de (langdurige) zorg in het algemeen en de mogelijkheden in Lisse in het bijzonder.

Op een begrijpelijke manier nemen ze vragen door zoals ‘Wie heeft recht op Wlz-zorg?’, ‘Hoe moet je een indicatie aanvragen?’, ‘Welke vormen van zorg bestaan er in Lisse en omgeving?’, ‘Welke ondersteuning kan thuis geboden worden?’; ‘Wat is een persoonsgebonden budget?’

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen en uitwisseling.

Medewerkers van Welzijnskompas zijn aanwezig om te horen welke vragen, zorgen en verlangens er zijn en om uit te leggen op welke manier ze kunnen helpen met informatie, ondersteuning of begeleiding.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de KBO / PCOB en is voor alle leeftijden en belangstellenden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en ook het kopje koffie of thee is gratis!