MENU

Enquête mantelzorgers

Vorig jaar hebben we tijdens de uitreiking van de mantelzorgcomplimenten enkele vragen aan de mantelzorgers gesteld. Hieronder vind je een samenvatting van de antwoorden die we hebben ontvangen. Dank aan alle mantelzorgers voor het invullen van de enquête. Jullie bijdrage is voor ons waardevol!

Een van de vragen was: “Waar wil jij als mantelzorger meer aandacht voor, of wat mis je?”
Het merendeel zegt dat er niets mist (75/125), Zeven personen missen huishoudelijke hulp, omdat deze er niet of te weinig is, of van tijdelijke aard. En vijf personen geven aan dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning met een stappenplan of begeleiding van het proces.

Verder geeft een aantal mensen aan, aandacht of erkenning te missen in het algemeen of van een specifieke instantie of werk. Ook komt er een enkele vraag naar specifieke bijeenkomsten of workshops zoals over autisme of dementie.

Een andere vraag was: “Waar ben je tevreden over in de ondersteuning (en wil je dus graag behouden)?”
48 van de 125 mensen hebben hier geen reactie gegeven, wat kan worden beschouwd als een positieve indicatie.
De grootste groep (20/125) geeft aan tevreden te zijn over het mantelzorgcompliment en/of de Pluim. Veel mensen noteren ook dat ze tevreden zijn over hoe ze door Welzijnskompas ondersteund worden.

Dit wordt op verschillende manieren uitgedrukt, zoals dat men blij is met de erkenning of waardering (11), persoonlijke aandacht (9), telefonisch of mail contact (9), informatievoorziening (7), nieuwsbrieven (7) en de vriendelijkheid en bereikbaarheid van de receptie (5).

Als laatste valt op dat ook hier de huishoudelijke hulp (3) en steun uit de gemeenschap (4) worden genoemd, net zoals bij de vraag over wat men mist.