MENU

Wie vertrouw je je zaken toe als je ze zelf niet (meer) kan regelen?

Meestal kunnen we rekenen op de steun van familie, vrienden of buren. Maar er zijn momenten waarop dit niet mogelijk is, als er niemand in de buurt is om te helpen, of wanneer de situatie zo gecompliceerd is dat je naasten het niet kunnen overzien. Dit wordt met name relevant als je iemand nodig hebt die wettelijk gemachtigd is om jou of je naaste te vertegenwoordigen. Omdat we begrijpen dat zorgen over de toekomst soms kunnen opspelen, een overzichtje van drie mogelijke wettelijke vertegenwoordigers.

1. Een mentor gaat over beslissingen op het persoonlijke vlak;

2. Een bewindvoerder draagt zorg voor geld en goederen;

3. Een curator neemt beslissingen op het financiële en het persoonlijke vlak. Bij alles geldt: bedenk goed wat jij of je naaste zou willen. Erover praten kan bijdragen aan het helder krijgen en mogelijk vastleggen van je wensen.

Voor vrijwillige mentoren: www.mentorschap.nl

Info vanuit de overheid vind je op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Voor vertegenwoordiging door familie: www.goedvertegenwoordigd.nl