MENU

Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers

Als mantelzorger voel je je vaak alleen staan met vragen, regeldingen en zorgen. Contact met anderen in vergelijkbare situaties kan enorm goed doen. Op dit moment komt er een groepje van 8-10 mensen eens in de 6 weken bij elkaar. In een ontspannen sfeer delen ze ervaringen, vreugde en zorgen, en geven ze elkaar tips. Voor de deelnemers is dit vaak de enige plek waar ze openlijk kunnen praten over hun belevingen. Heb je interesse om mee te doen of wil je gewoon eens komen praten of het ook iets voor jou zou zijn? Stuur een mail naar v.hols@welzijnskompas.nl of bel met (0252) 757100.

Rezi van den Berg, deelnemer aan de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers, vertelt;

‘Je wordt in het diepe gegooid en je ziet maar hoe je het redt.’
Zo beschrijft een mantelzorger haar situatie nadat haar man de diagnose Alzheimer te horen heeft gekregen.
‘In één klap staat je leven op losse schroeven.’

Thuis dringt de realiteit pas volledig tot je door en daar zit je dan. Angst en onzekerheid over de toekomst overheersen het denken en doen van patiënt en zijn naasten. Een situatie die maanden tot jaren kan duren. Het aanvaarden en verwerken van die situatie hangt af van de aard en het verdere verloop van de ziekte, de persoonlijkheid van de patiënt en de steun vanuit het sociale netwerk.

Gelukkig ondervinden de meeste mensen veel steun vanuit hun omgeving. Echter, na verloop van tijd wordt die aandacht minder. Ieder pakt de dagelijkse draad van het leven weer op en zo kan een situatie ontstaan waarin ieder door zwijgen de ander hoopt te sparen.

Wanneer de naaste die zorg behoeft thuis woont, blijkt er doorgaans een enkele persoon te zijn die alle verantwoordelijkheid draagt voor degene, wat een uiterst zware opgave is. Tegelijk ziet de mantelzorger vaak de persoonlijkheid van de patiënt steeds verder afbrokkelen, waardoor ze in een rouwproces verwikkeld is. Het gevaar van sociaal isolement ligt op de loer.

In de ontmoetingsgroep kunnen mantelzorgers over de emotionele gevolgen van het dragen van de zorg vrijuit spreken. Hoewel elke situatie verschilt zijn er veel gemeenschappelijke problemen zoals: het goed voor zichzelf zorgen. Immers door tijdgebrek schiet ontspanning erbij in en heeft de partner het gevoel dat hij/zij slechts in dienst is van de partner.

‘Ik had veel eerder moeten komen, zegt een vrouw na afloop van de bijeenkomst. De mensen in de groep zijn zo warm en vol medeleven en begrip. Ik merk nu pas hoe zeer ik dat heb gemist.’