MENU

Vrijwilliger bestuur KBO Lisse

  • Lisse
  • Solliciteren is gesloten

Site KBO Lisse

Ouderenbond Lisse

De KBO kent taken op verschillende bestuursterreinen:

1.    Taken van het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester.

2.    Belangenbehartiging en afvaardiging:

Het gaat daarbij om contacten met zusterorganisatie PCOB, met de Werkgroep Ouderen van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse, contacten met de directie van WelzijnsKompas, met de KBO-afdelingen in de regio, met De Paraplu.

Daarnaast zijn er ouderenadviseurs en Huba’s: hulpen bij de belastingaangifte.

Ongeveer zeven keer per jaar organiseren KBO en PCOB samen thematische bijeenkomsten voor onderwerpen op de terreinen wonen, zorg, welzijn, veiligheid, mobiliteit, financiën.

3.    Ontmoeting en ontspanning:

Er worden programma’s gemaakt voor de jaaropening en de jaarsluiting, er worden gezellige middagprogramma’s samengesteld, de Kroonjarigen (75-jarigen en vijftig jaar gehuwden, enz.) krijgen een middag aangeboden, er is een kerstprogramma, een medewerkersavond.

4.    Er worden allerlei activiteiten verzorgd:

Bridgen, klaverjassen, kienen.

Ook worden (soms meerdaagse) busreizen georganiseerd.

5.    Jaarlijkse kerstviering.

Er wordt een kerstviering samengesteld met een kerkelijk karakter.

6.    Public Relations.

Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgegeven, de Tussentijds.

Daarvoor worden redactieleden, schrijvers gezocht.

Voor de website www.kbolisse.nl wordt al langere tijd een webmaster gezocht.

Heeft u misschien belangstelling voor één van deze vrijwilligerstaken?

Neem dan eens contact op met :

Aad Lagerberg – abclagerberg@gmail.com  0252-412082

of met Hans Hoogenbosch – hobalis@casema.nl  0252-415468.