logo

Week van de jonge mantelzorgers 3 t/m 9 juni 2019

Dit jaar is voor het eerst landelijk een week van de jonge mantelzorger: van 3 t/m 9 juni.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 t/m 23 jaar, die opgroeien met de zorg voor en om een familielid dat langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is. Volgens de meest behoudende cijfers, groeit maar liefst 1 op de 10 kinderen op met een zorgsituatie. Deze kinderen en jongeren hebben taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de situatie en het verloop ervan, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op een familielid of bieden emotionele steun.

Landelijk
Doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Landelijke awareness genereren onder de doelgroep! Bij de jonge mantelzorger zelf, maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.

Lisse en Hillegom
Wij sluiten in Lisse en Hillegom graag op aan op de landelijke week. En wel op een zo concrete en praktisch mogelijk manier. In afstemming met basisscholen in Lisse en Hillegom hebben we een concrete tools m.b.t. jonge mantelzorgers ontwikkeld en verzameld die intern begeleiders en docenten op basisscholen zo in kunnen zetten in de klas. In de week van de jonge mantelzorger zullen de eerste basisscholen deze ontvangen. In het scholenpakket zit het volgende:

  • een jenga spel (blokken toren) voor de midden en bovenbouw met daarop vragen die uitnodigen om samen in gesprek te gaan. De vragen zijn door alle kinderen van een klas te beantwoorden, maar wanneer ziekte speelt in het gezin kan een kind tot een ander antwoord komen dan een leeftijdsgenootje. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag: wat zou je doen met een miljoen euro? Een antwoord daarop kan zijn: een mega villa kopen. Maar ook: het geld investeren in een medicijn tegen kanker. Het spel kan door kinderen samen gespeeld worden, of door een kind en een volwassene samen.
  • Een doe-boek voor kinderen, met daarin creatieve opdrachten. Kinderen kunnen zo –zonder veel woorden – communiceren over ziekte in het gezin.

 

Er zit een specifieke handleiding bij voor volwassenen/ ouders.

  • Een ‘opgelucht staat netjes’ dobbelspel voor 12+. Voor leerlingen uit groep 8 is dit spel prima geschikt om samen te spelen. Dit dobbelspel en het doe-boek zijn ontwikkeld door Naasten in Beeld, Muzus en een groep (jonge) mantelzorgers.
  • Een signaalkaart jonge mantelzorgers basisschool: zo kunnen meesters en juffen vroeger signaleren m.b.t. jonge mantelzorgers. Ook staan er 10 concrete adviezen op over wat ze kunnen doen met die signalen.
  • Informatie van organisaties in de regio die zich inzetten voor jonge mantelzorgers. Er is veel aanbod in de regio, maar voordat je dit gevonden hebt ben je soms veel tijd verder. Daarom hebben wij dit gebundeld. Denk hierbij aan: informatie over ondersteuning van (jonge) mantelzorgers door WelzijnsKompas, de Brusjesgroepen voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking van MEE, de kids- en chillclub van het Adamas inloophuis, Stichting Bretels die zich inzet voor jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren en natuurlijk informatie over het centrum voor Jeugd en Gezin in Hillegom en Lisse.
  • Een usb stick waarin waarop bovenstaande informatie en tools staan. Scholen kunnen zo zelf kijken wat ze nodig hebben en dit gericht inzetten, zonder dat ze veel tijd kwijt zijn aan het vinden van deze informatie. En ontbreekt er iets? Dan weten ze dat ze daarvoor via altijd contact op kunnen nemen met mantelzorgondersteuning van WelzijnsKompas.

 

Uitgelichte activiteiten: 

Landelijk: op maandag 3 juni is de kickoff van de landelijke campagneweek in Arhem. Hierbij komen vooral de jonge mantelzorgers zelf aan het woord die hun ervaringen delen en hun wensen aan Staatssecretaris Blokhuis bekend maken.

Lisse: op dinsdag 4 juni wordt het eerste scholenpakket uitgereikt in Lisse. Aan de intern begeleider van basisschool de Tweemaster. Ook zal een groep 7 klas het jenga spel gaan spelen.

Hillegom: op woensdag 5 juni wordt het eerste scholenpakket uitgereikt in Hillegom. Aan de intern begeleider van basisschool de Toermalijn.

Omwille de privacy van de kinderen is het voor derden niet mogelijk om bij de activiteiten op de basisscholen in Lisse en Hillegom aanwezig te zijn of om foto’s te maken. Wij zullen na afloop uiteraard met u delen hoe het is geweest.

Neem contact op

Bel mij terug

Specialisten