MENU

Bestuurslid – Secretaris

Site Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse

Jaarrond lekker fietsen en genieten. We zijn er voor jong en oud

Door het vertrek van onze huidige secretaris zijn wij op zoek naar een enthousiast teamlid die het bestuur wil komen versterken. Wil jij ons team inspireren en ondersteunen en in deze rol ons bestuur weer aanvullen?

We zijn een positief, actief en gezellig team met de drive om het zowel gasten als vrijwilligers zo goed mogelijk naar de zin te maken en zoveel mogelijk mensen uit hun isolement te houden en te halen door regelmatig mooie tochten te maken op de duofiets. Op onze website is daarover heel veel meer te lezen.

De bestuurstaken zijn de overkoepelende coördinatie, financiën, organisatorische aspecten en sponsoring. We onderhouden contacten met stakeholders, gemeenten, fondsen en andere welzijnsorganisaties.

De specifieke taken voor de secretaris naast de algemene bestuurstaken zijn:

  • Het verzamelen van agendapunten, opstellen van de agenda voor vergaderingen, verzending agenda en uitnodigingen en verslaglegging;
  • Het wekelijks bijhouden van twee mailboxen;
  • Het jaarlijks opstellen van concept evenementenkalender en updates bijhouden.

We kijken – zowel binnen het bestuur als binnen het team – naar ieders kennis, ervaring en affiniteit en verdelen zo in goede overleg de taken. De bedoeling is dat een ieder plezier in de activiteit heeft en er ook de mogelijkheid is om verder te ontwikkelen. De drie belangrijke aandachtsgebieden t.w. coördinatoren, communicatie en techniek, hebben wij momenteel over de drie bestuursleden verdeeld. Naast een secretaris zijn we ook nog op zoek naar een aanvulling van twee algemene bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar echte teamplayers. Alle schakeltjes zijn op de een of andere manier wel met elkaar verbonden en dat vereist een goede samenwerking met respect voor een ieders kwaliteit en kunde en helicopterview. Elkaar betrekken en transparantie in denken en doen is een “must” om gezamenlijk tot goede resultaten te kunnen komen.

We komen ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en met het team zo’n vier keer. Periodiek komt een van de aandachtsgebieden aan de orde in het bestuursoverleg en wordt met de teamleden van dat gebied de activiteiten maar ook wensen doorgesproken. Daar waar mogelijk en gewenst ondernemen we acties. En, wanneer er geen aanleiding is of geen belangrijke punten zijn, dan vergaderen we niet.

Lijkt je dit wat? Neem dan eens contact op met onze voorzitter Joop den Blanken voor een informeel gesprek.  Wil je hier meer over weten, mail dan gerust naar onze voorzitter Joop den Blanken. Dit kan via bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl   Er wordt dan snel contact met je opgenomen.