MENU

Vrijwilliger Thuisadministratie bij Humanitas

Site Humanitas

Help mensen bij hun administratie via Humanitas

Vind je het waardevol om mensen met geldzorgen te helpen om hun administratie op orde te krijgen? Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om bezig te zijn met financiën en anderen daar graag bij helpen. Als vrijwilliger ondersteun je deelnemers met het ordenen van brieven en help je inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Je helpt ook bij het aanvragen van sociale voorzieningen, zoals uitkeringen of toeslagen. Onze deelnemers wonen in de Duin- en Bollenstreek: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen of in Leiden en omgeving.

Voorbeelden van werkzaamheden van een vrijwilliger Thuisadministratie:
– Samen post openen en ordenen;
– Inkomsten en uitgaven in kaart brengen;
– Een maandbegroting opstellen.
– Checken of de deelnemer belangrijke formulieren heeft ingevuld (bijvoorbeeld belasting, subsidieaanvragen);
– Helpen met verzamelen van de nodige gegevens om de formulieren in te kunnen vullen;
– Checken of deelnemer van alle bestaande voorzieningen gebruik maakt (toeslagen, uitkeringen, kwijtschelding);
– Checken of deelnemer in aanmerking komt voor vrijstellingen/kwijtscheldingen;
– Inventarisatie van schulden;
– Helpen bij het benaderen van (overheids)instanties;
– Voorbeeldbrieven geven of verwijzen naar handige sites;
– Coachen bij het maken van keuzes;
– Vervolgstappen met deelnemer bespreken: welke acties kan zij/hij ondernemen en waar kan hulp worden geboden.

Voordat je aan de slag gaat, word je getraind via een e-learning en twee bijeenkomsten. Verder zijn er gedurende het jaar bijeenkomsten met de andere vrijwilligers waarin ervaringen en kennis gedeeld wordt of waar een inhoudelijk thema besproken wordt. We vragen je om minstens een jaar beschikbaar te zijn, voor ongeveer 2 uur per week (dat kan soms meer en soms minder zijn).

Voor meer informatie over de positie, neem contact op met Angela Selhorst op 06-82012869 of via de email ta.duinenbollenstreek@humanitas.nl