MENU

Penningmeester Comite OMD Lisse

  • Lisse

Comite Open MonumentenDag Lisse

Aanspreekpunt Open MonumentenDag Lisse. Programma opstellen. Vergaderingen uitschrijven, notuleren. Contact onderhouden met Landelijk bureau.