logo

Uitslag enquête mantelzorgers

Terugkoppeling uitslag enquête onder mantelzorgers

In het najaar van 2019 heeft WelzijnsKompas samen met de gemeente een enquête gehouden onder mantelzorgers in Hillegom en Lisse.

We hebben uw mening gevraagd over de Mantelzorgcomplimenten en de Dag van de Mantelzorg. In totaal zijn 1023 mantelzorgers aangeschreven en hebben we een respons ontvangen van 293, dat is een percentage van bijna 29%. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! We willen alle mantelzorgers die hier energie ingestoken hebben van harte bedanken. Voor WelzijnsKompas en de gemeente is dit belangrijke informatie want wij willen ons beleid zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en bevindingen van de mantelzorgers. Wij zijn blij om alvast de resultaten van de enquête aan u te communiceren. De vervolgstappen zullen in de loop van het jaar in gezamenlijkheid tussen WelzijnsKompas en de gemeente uitgewerkt worden. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. Bijgevoegd vindt u het document met de uitslag van de enquête.

Achtergrondinformatie, om de uitslag te kunnen interpreteren:

Woonplaats mantelzorger:
Hillegom 48%
Lisse 52%

Leeftijd mantelzorger:
23 jaar en jonger 0%
24-40 jaar 4%
41-67 jaar 58%
68-80 jaar 26%
80 jaar en ouder 12%

Combinatie werk en mantelzorg:
ja – 45%
nee – 55%

Mantelzorgcompliment

Van de mantelzorgers die de enquête ingevuld hebben maakt 83% gebruik van het Mantelzorgcompliment. Zij geven het volgende weer:

 • 81% voelt zich goed tot uitstekend gewaardeerd met het compliment.
 • 79% waardeert de manier waarop het compliment wordt uitgereikt met goed tot uitstekend.
 • 77% waardeert de hoogte van het bedrag met goed tot uitstekend.
 • 71% waardeert een bon met goed tot uitstekend.
 • 62% geeft aan dat ze geen andere vorm van waardering willen. Bij de 38% die aangeeft wel een andere vorm te wensen, wordt door de meesten een geldbedrag genoemd.

Van de mantelzorgers die de enquête ingevuld hebben maakt 17% geen gebruik van het Mantelzorgcompliment. Zij geven de volgende redenen op:

 • 31% geeft aan dat ze er geen behoefte aan hebben.
 • 24 % geeft aan dat degene voor wie ze zorgen niet in Hillegom of Lisse woont.
 • 45% heeft andere redenen, zoals: vergeten, onbekend met het aanvragen en onbekend met het Mantelzorgcompliment.


Dag van de mantelzorg

Van de mantelzorgers die de enquête ingevuld hebben maakt 25% gebruik van de Dag van de Mantelzorg. Zij geven het volgende aan:

 • 72% voelt zich door deze dag goed tot uitstekend gewaardeerd.
 • 76% spreekt het aan dat er een dag is met verschillende onderdelen.
 • 88% spreekt het aan dat er diversiteit is in leeftijden, werkend of niet en ziektebeeld van de naaste.

Van de mantelzorgers die de enquête ingevuld hebben maakt 75% geen gebruik van de Dag van de Mantelzorg. Zij geven de volgende reden op:

 • 35% heeft geen behoefte aan zo’n dag.
 • 17% vindt een hele dag te lang.
 • 27% geeft andere redenen op zoals: degene voor wie gezorgd wordt kan niet alleen blijven, programma spreekt niet aan, onbekend met deze dag, degene voor wie gezorgd wordt mag niet mee, moet werken, behoefte aan een dag met gelijkgestemden, gemiddelde leeftijd te hoog, zelf zorg nodig.

Ze hebben wel hun mening gegeven over de vorm van deze dag:

 • 63% spreekt het aan dat er een dag is met verschillende onderdelen.
 • 37% geeft suggesties voor een andere vorm, zoals: niet op zaterdag, liever een paar keer avond, een kortere dag.

Ze hebben ook een mening gegeven over de samenstelling van de deelnemers:

 • 70% spreekt het aan dat er diversiteit is in leeftijd, werkend of niet en ziektebeeld van de naaste.
 • 30% wenst een andere samenstelling, ze noemen onder andere: contact met gezinnen met kinderen met een beperking, liever met gelijkgestemden.

 

Neem contact op

Bel mij terug

Specialisten