logo

Oranje Fonds kent subsidie van € 63.000,00 aan WelzijnsKompas toe

Oranje Fonds kent subsidie van € 63.000,00 toe aan WelzijnsKompas. Dankzij het Oranje Fonds kan ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt de komende jaren op een vaste kracht rekenen en verder werken aan ontmoeting, leren en meedoen.

Aanvraag
WelzijnsKompas heeft in 2017 een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds voor financiering van Samen Ouder. Samen Ouder is een aanpak van het Oranjefonds gericht op het verbinden van kwetsbare en veerkrachtige ouderen, jong en oud, ouderen van diverse afkomst en met diverse leefstijlen. Hiervoor wordt aangesloten bij bestaande activiteiten in ’t Pluspunt en worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, samen met de doelgroep. Ook gaat WelzijnsKompas in ’t Pluspunt vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Zoals mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn, mensen met een beperking, en statushouders.

Project
Johanna Cloo, projectleider van ’t Pluspunt: “In februari 2018 is de aanvraag gehonoreerd door het Oranje Fonds en daar zijn we heel erg blij mee. Met een nieuwe medewerker en de verbouwing van ’t Pluspunt maken we een frisse start in het centrum. We hopen er nog vele bezoekers en vrijwilligers te verwelkomen en begeleiden.”

Initiatieven
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Neem contact op

Bel mij terug

Specialisten