logo

Melvin

Graag stel ik mijzelf voor aan alle lezers van deze nieuwsbrief.

Ik ben Melvin Geerlings en ik ben 21 jaar oud.
Nadat ik een paar jaar geleden zowel mijn VMBO als HAVO diploma heb behaald, ben ik gestart met de studie Bedrijfskunde MER in Den Haag. Na wat wikken en wegen heb ik besloten dit studiejaar niet af te maken en een tussenjaar te nemen. In dat tussenjaar heb ik gewerkt als hulpkok bij ‘Strandclub Witsand’ in Noordwijk. Misschien heb ik wel eens wat lekkers voor u klaargemaakt?

Het tussenjaar bleek een jaar te zijn waarin ik mijzelf sociaal ontwikkeld heb en mijn interesses voor het sociale werk heb gevonden. Dit heeft er vorig jaar toe geleid dat ik ben gestart met de opleiding ‘Social Work’ in Haarlem bij Hogeschool InHolland. Inmiddels zit ik in mijn tweede studiejaar en loop ik de komende maanden stage bij WelzijnsKompas. Mijn interesse om kwetsbare groepen in de samenleving mee te laten draaien in de huidige maatschappij, sluit aan bij de visie/missie van WelzijnsKompas; “Iedereen telt mee”.

Uiteraard zal ik als stagiair verschillende taken op mij nemen. Eén van die taken is het verbinden van speeltuinverenigingen met WelzijnsKompas, een taak die in de huidige coronaperiode voor uitdaging zorgt! Bovendien hoop ik, met de stof van school en mijn ‘jonge’ blik, mee te kunnen denken over het promoten van aanbod van het WelzijnsKompas. Interessant en leerzaam!

Tot op het heden heb ik nog geen idee waar ik later terecht wil komen binnen het sociaal werk. Ik gun mijzelf de tijd om me te oriënteren op het gebied van de verschillende werkvelden. De diversiteit aan groepen mensen die WelzijnsKompas ondersteunt kan mijn toekomstperspectief verbreden.

Ik sta open om (van elkaar) nieuwe dingen te leren en kijk uit naar een succesvol studiejaar op zowel theoretisch als praktisch vlak.

Melvin.

Neem contact op

Bel mij terug