logo

Trends

1. Vrije keus voor mantelzorgers

We gaan naar steeds minder vaste activiteiten, zoals een cursusaanbod of mantelzorgcafé’s. Incidentele hulp op maat wordt belangrijker; iedereen heeft andere behoeftes. Highlight in 2017 was de start van de Huishoudelijke Hulp Toelage, waarbij mantelzorgers tot een bepaald bedrag vrijuit diensten kunnen inkopen: gezelschap thuis om er zelf even uit kunnen, huishoudelijk hulp, klusdiensten en nog veel meer.

2. Meer coachen

‘Samenredzaamheid’ neemt een grote vlucht. Geef maar aan wat je nodig hebt en bedenk, samen met ons, hoe je aan een oplossing kunt werken. Zo worden mensen niet meer vanzelfsprekend aan een vrijwilliger gekoppeld om de eenzaamheid te verdrijven; veel vaker wordt men gecoacht om zelf (weer) een netwerk op te bouwen.

3. Welzijn op Recept

Sinds 2016 kan de huisarts naar WelzijnsKompas doorverwijzen. In 2017 bleek het een groot succes, met 44 toeleidingen naar een activiteit, vrijwilligerswerk of een maatje. Welzijn op Recept is speciaal voor mensen die eenzaam zijn of gebrek aan perspectief ervaren. De huisarts blijkt een perfecte ingang. En voor patiënten is de drempel lager om hulp te zoeken met een welzijnsrecept op zak.

4. De buurt in

Sinds 2017 ontmoeten buurtwerkers bewoners in winkels en op andere openbare plekken. Daarnaast organiseren we buurtscans waarmee we signalen ophalen, meedenken over oplossingen en bewonersinitiatieven steunen. Ook hier daalt het vaste activiteitenaanbod gestaag. Bovendien haken we bij nieuwe initiatieven zoveel mogelijk aan bij bestaande programma’s.

5. Talenten van vrijwilligers

De trend is om steeds meer te werken vanuit de mogelijkheden van de vrijwilliger, en niet zozeer vanuit de vraag van WelzijnsKompas. Sommige vrijwilligers zijn kwetsbaar met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding heel belangrijk. Sterkere vrijwilligers krijgen vooral een coördinerende of coachende taak.

Trends

 

Terug naar overzicht

Neem contact op

Bel mij terug