logo

Trends

  1. Langer zelfstandig thuis

De mogelijkheden van kwetsbare ouderen zijn vaak beperkter dan ingeschat. Toch moeten zij juist steeds langer zelfredzaam zijn. Er zijn echter steeds meer mensen die langere tijd ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen en functioneren. De vraag is: hoe we dat regelen met elkaar.

  1. Maatschappelijke zorg

Meer kwetsbare mensen hebben hulp nodig om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Mensen met psychische problemen, beginnende dementie, niet aangeboren hersenletsel of een licht verstandelijke beperking. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen eenzaam worden, en stimuleren dat zij zich onderdeel voelen van de gemeenschap?

  1. Vrijwilligerswerk als tool

Vrijwilligerswerk helpt mensen om te groeien, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De Piëzo-methode waarmee WelzijnsKompas is gestart, biedt kansen voor mensen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vrijwilligerswerk is dan een tool waarmee zij worden ondersteund in hun ontwikkeling naar een voor hen gewenste rol in de maatschappij.

  1. Nieuwe verwijzers

Huisartsen hebben vaak te maken met signalen als overbelasting of eenzaamheid. Daarom werken wij met hen samen, via onder meer Welzijn op Recept. Maar ook fysiotherapeuten, verenigingen en ondernemers kunnen een ingang zijn voor mensen met een hulpvraag. Als we meer mensen willen bereiken, moeten we nieuwe samenwerkingen aangaan en naar creatieve oplossingen zoeken.

  1. Breder kijken

Steeds meer wordt positieve gezondheid omarmd als de nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Gezondheid is niet het ontbreken van ziekte maar de mate waarin je om kunt gaan met uitdagingen. Natuurlijk zijn er mensen die hier hulp bij nodig hebben. En die hulp kunnen we bieden door mensen een plek te geven en niet uit te sluiten. Wij vragen mensen en organisaties om met ons op te trekken en samen nieuwe ontwikkelplekken te creëren.

Trends

 

Terug naar overzicht

Neem contact op

Bel mij terug

Specialisten