logo

HHT-regeling Hulp bij Mantelzorg

HHT-regeling Hulp bij Mantelzorg!

Zorgt u voor iemand? Bijvoorbeeld voor uw partner of uw ouders? Wordt het huishouden voor u als mantelzorger zwaarder? Met de tijdelijke HHT-regeling voor mantelzorgers kunt u hulp inschakelen. In Lisse kunt hiermee huishoudelijke hulp inschakelen. En In Hillegom behalve huishoudelijke hulp ook respijtzorg, een klussendienst en nog veel meer. De mantelzorgadviseurs gaan hier graag met u over in gesprek.

Voor wie

De regeling is gericht op mantelzorgers die wonen in Lisse en Hillegom. Als mantelzorger verleent u gemiddeld voor ten minste 8 uur per week zorg aan de zorgvrager, over een periode van ten minste 3 maanden. De HHT-regeling kan de belasting die mantelzorgers ervaren, enigszins verlichten. De woonplaats van de mantelzorger is leidend: die woont in Lisse of Hillegom. De zorgvrager mag ook buiten deze gemeentegrenzen wonen. (de zorgvrager woont op een zelfstandig woonadres oftewel, niet wonend in een zorginstelling).

HHT-regeling
HHT-regeling


Wat u kunt aanvragen
In Lisse kunt u via de HHT-regeling huishoudelijke hulp inschakelen.
In Hillegom behalve huishoudelijke hulp ook respijtzorg, een klussendienst en nog veel meer. De mantelzorgadviseurs gaan hier graag met u over in gesprek.

Eigen bijdrage, tijdelijke regeling

 

De HHT-regeling is een regeling waarmee u (extra) hulp kunt inschakelen. De gemeente betaalt een groot deel van deze hulp. Alleen voor huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage van € 5,- per uur. Voor andere vormen van hulp en ondersteuning betaalt u niets. U kunt de hulp gebruiken voor u zelf, of voor degene voor wie u zorgt.

Er is een maximum bedrag aan verbonden. De regeling kan naast de normale hulp lopen en is tijdelijk; tot uiterlijk 31 december 2019.

Hoe?
De HHT-regeling is een regeling waarmee u (extra) hulp kunt inschakelen. De gemeente betaalt een groot deel van deze hulp. Alleen voor (extra) huishoudelijke taken betaalt u een eigen bijdrage van € 5,- per uur. Voor andere vormen van hulp en ondersteuning betaalt u niets. U kunt de hulp gebruiken voor u zelf, of voor degene voor wie u zorgt. De HHT-regeling kan de belasting die mantelzorgers ervaren, enigszins verlichten. Ook kan de HHT-regeling ruimte geven als er in de eigen situatie door tijdgebrek knelpunten ontstaan bij de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden. De regeling is tijdelijk en kan naast de normale hulp lopen. Er is een maximumbedrag aan verbonden. Als dat bedrag bereikt is, stopt de regeling. U hoort dit tijdig. 

Hoe verloopt een aanvraag:

  1. U doet een aanvraag via het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag doen via onze website, of een formulier ophalen en inleveren bij WelzijnsKompas in Lisse of Hillegom.
  2. De mantelzorgadviseur voert een gesprek met u over de toewijzing.
  3. De mantelzorgadviseur geeft -na goedkeuring van de aanvraag- uw gegevens door aan de zorgaanbieder. U ontvangt hiervan een bevestiging.
  4. U overlegt met de zorgaanbieder over het tijdstip waarop de hulp komt.
  5. U tekent een overeenkomst en betaalt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp(€ 5,- per uur) rechtstreeks aan de zorgaanbieder via een automatische incasso.
  1. De HHT regeling is een tijdelijke regeling en stopt uiterlijk 31 december 2019.

Aanvraag verlenging
Heeft u in 2018 al ondersteuning via de HHT-regeling ontvangen? Een nieuwe aanvraag voor verlenging voor 2019 kunt u 8 weken voor aflopen van uw huidige toekenning HHT.

 

Neem contact op

Bel mij terug