logo

HHT-regeling Hulp bij Mantelzorg

HHT-regeling Hulp bij Mantelzorg!

Zorgt u voor iemand? Bijvoorbeeld voor uw partner of uw ouders? Of voor een buurtgenoot? Wordt het huishouden voor u als mantelzorger zwaarder? Met de tijdelijke HHT-regeling voor mantelzorgers kunt u hulp inschakelen. In Lisse kunt hiermee huishoudelijke hulp inschakelen. En In Hillegom behalve huishoudelijke hulp ook respijtzorg, een klussendienst en nog veel meer. De mantelzorgadviseurs gaan hier graag met u over in gesprek.

HHT-regeling
HHT-regeling

Hoe?
De HHT-regeling is een regeling waarmee u (extra) hulp kunt inschakelen. De gemeente betaalt een groot deel van deze hulp. Alleen voor (extra) huishoudelijke taken betaalt u een eigen bijdrage van € 5,- per uur. Voor andere vormen van hulp en ondersteuning betaalt u niets. U kunt de hulp gebruiken voor u zelf, of voor degene voor wie u zorgt. De HHT-regeling kan de belasting die mantelzorgers ervaren, enigszins verlichten. Ook kan de HHT-regeling ruimte geven als er in de eigen situatie door tijdgebrek knelpunten ontstaan bij de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden. De regeling is tijdelijk en kan naast de normale hulp lopen. Er is een maximumbedrag aan verbonden. Als dat bedrag bereikt is, stopt de regeling. U hoort dit tijdig. 

Hoe werkt de HHT regeling:
1. U doet een aanvraag via het aanvraagformulier bij onze mantelzorgadviseur voor Hillegom en Lisse: Jolanda Smit.
2. De mantelzorgadviseur voert een gesprek met u over de toewijzing.
3. De mantelzorgadviseur geeft uw gegevens door aan de zorgaanbieder.
4. U overlegt met de zorgaanbieder over het tijdstip waarop de hulp komt.
5. U tekent een overeenkomst en betaalt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp (€ 5,- per uur) rechtstreeks aan de zorgaanbieder via een automatische incasso.

 

Neem contact op

Bel mij terug