logo

Het Beste Idee van Lisse is gewonnen door?

Het Beste Idee van Lisse is ontstaan vanuit het Jaar Vol Ontmoeting. Een jaar waarin er in Lisse en Hillegom extra aandacht wordt besteed aan de thema’s eenzaamheid en ontmoeting.

Maatschappelijk werker van Kwadraad, buurtwerker van WelzijnsKompas en de wijkregisseur van de gemeente Lisse sloegen de handen inéén om de inwoners van Lisse uit te dagen op eigen kracht iets te ontwikkelen, met als doel elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten.

In totaal werden er 14 ideeën ingediend. Van het opknappen van een speelplek in De Poelpolder, een comedyavond voor jongeren, het organiseren van wandelactiviteiten, het regelen van een online, live tekenmoment tot het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud bij Berkhout….stuk voor stuk mooie ideeën.

Met alle initiatiefnemers wordt contact gezocht om na te gaan op welke ondersteuning zij kunnen rekenen vanuit de Gemeente Lisse, Lokaal Fonds Lisse en WelzijnsKompas. Samen beslissen zij of het idee uitvoerbaar is.

Er werd een top 3 van beste ideeën geselecteerd en de bedenkers van deze ideeën hielden een presentatie op 11 november j.l in de foyer van Floralis. Het publiek stemde samen met een vakkundige jury wie de winnaar werd van het Beste Idee van Lisse.

De eerste plaats en de tweede plaats lagen ontzettend dicht bij elkaar. Met een klein puntenverschil gingen initiatiefnemers Richard Huis in ‘t Veld en Erwin Roks van Roks Installatietechniek er met de winst vandoor! Hun idee om techniekmiddagen te organiseren bij speeltuinverenigingen om zo jong en oud samen te brengen belandde op de eerste plaats.

Elisabeth Bernadette, Berna Ranselaar, Jenny van Andel en Hans Guldemond willen graag samen met alleenstaanden gaan koken bij Stichting KookSaam. Dit idee haalde de tweede plaats. De derde plaats ging naar betrokken buurtbewoners Christiaan Smit, Carla Smit, Sannes Schoemaker en Gerard Schoemaker. Deze buurtbewoners willen een ontmoetingsplaats creëren in de Zeeheldenwijk.

De heren van Roks Installatietechniek ontvingen een cheque van €2500,- om hun idee te realiseren in 2020. Het idee is erg origineel, zorgt voor nieuwe ontmoetingen tussen jong en oud en zorgt ook voor een inspirerend aanbod voor de speeltuinverenigingen in Lisse.

De avond bestond eigenlijk uit alleen maar winnaars! Ook met de andere twee groepen wordt er na overleg gekeken op welke manier zij ondersteund kunnen worden zodat ook hun ideeën uitgevoerd gaan worden.

Iedereen die nu denkt: ‘ik heb ook een goed idee waar mijn buurt of waar Lisse socialer van wordt of een idee dat zorgt voor mooie nieuwe ontmoetingen?

Neem contact op met Dionne Scheepmaker.(d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 0252 – 757 100)

Samen met Monique van der Weijden van de gemeente Lisse en het Lokaal Fonds Lisse worden nieuw ingezonden ideeën bekeken en beoordeeld.

Neem contact op

Bel mij terug

Specialisten