logo

Fondsen

Stichting Brentano’s – Steun des Ouderdoms

Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’ is in 1821 opgericht en wil het welzijn van ouderen bevorderen. De stichting werkt nauw samen met Het R.C. Maagdenhuis en het Nationaal Ouderenfonds.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Stichting Zorg en Zekerheid

Stichting Zorg en Zekerheid stimuleert en financiert projecten ter verbetering van de gezondheidszorg in de meest brede zin. Zo draagt de stichting bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg voor iedereen. Activiteiten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen zo een kans.

Fonds Sluyterman van Loo

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds, gevestigd in hofje ‘Liefde is het Fondament’ aan de Keizersgracht te Amsterdam. De stichting ondersteunt initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen.

Vrienden van Welzijn Hillegom

Stichting de Vrienden van Welzijn Hillegom heeft zich ten doel gesteld om het welzijn van ouderen in Hillegom te bevorderen. Dit doet zij door initiatieven van het welzijnswerk in Hillegom te ondersteunen.

Terug naar overzicht

 

Neem contact op

Bel mij terug