logo

De week tegen Eenzaamheid

Tijdens de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 1 t/m 8 oktober, wordt er extra aandacht gevraagd voor eenzaamheid.

Eenzaamheid is een negatief gevoel, mensen voelen zich niet of onvoldoende met anderen verbonden. Bij emotionele eenzaamheid ontbreekt een hechte, emotionele band met anderen, bij sociale eenzaamheid is er minder contact met andere mensen dan men zou willen.

1 miljoen eenzame mensen
Maar liefst 39% van volwassenen van 19 jaar en ouder, geeft aan zich weleens eenzaam te voelen. 8% van de bevolking voelt zich zelfs zeer eenzaam. Dat zijn 1 miljoen mensen! Hoeveel mensen ken jij die zich eenzaam voelen? Dat weet je waarschijnlijk niet. Op de vraag ‘Hoe gaat het?’ krijg je al snel het antwoord ‘Goed’. Er rust helaas een taboe op eenzaamheid, dat maakt het moeilijk om erover te praten. Terwijl door het juist bespreekbaar te maken, kan er ruimte ontstaan om patronen te doorbreken. Bij eenzaam­heid denken we over het algemeen aan ouderen. Maar mensen van alle leeftijden kunnen ermee worstelen, dus ook jonge­ren. Door ziekte of een beperking, door een verhuizing, door het overlijden van een partner of het verlies van een baan. Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen, maar ieder beleeft de situatie en omstandigheden anders. Niet ieder mens is hetzelfde, daarom kennen we niet één algemene aanpak. Het is dan ook belangrijk te achterhalen waardoor iemand zich eenzaam voelt en wat de juiste aanpak is. Bij de een zal de nadruk vooral liggen op het verminderen van negatieve gedachten, bij een ander op het trainen van sociale vaardigheden. Het investeren in de kwaliteit van bestaande relaties met vrienden, kennissen en familie kan bijvoorbeeld een (deel van de) oplossing zijn.

Kom erbij en doe mee!
Mensen kunnen uiteindelijk alleen zelf hun eenzaamheid doorbreken, maar de omgeving kan zeker helpen. Ben of ken je iemand die worstelt met gevoelens van eenzaamheid en vind je het moeilijk om het bespreekbaar te maken? Weet dan dat er altijd aangeklopt kan worden bij WelzijnsKompas voor een goed gesprek. Om te kijken waar de energie (weer) van gaat stromen, op weg naar meer ontmoeting en verbinding. Daarnaast worden er in Hillegom en Lisse tal van mooie ontmoetingsactiviteiten georganiseerd om aan deel te nemen.

Meer informatie? Neem dan contact op met WelzijnsKompas.

Mail:           info@welzijnskompas.nl

Telefoon: 0252 – 757100

We zien je graag!

Vergeet niet om je, gezien corona, van te voren aan te melden voor ontmoetingsactiviteiten.

Neem contact op

Bel mij terug