logo

Aanvragen mantelzorgcompliment 2021

Ook in 2021 willen de gemeentes Hillegom en Lisse mantelzorgers een blijk van waardering geven. Zij vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en daarnaast de waardering krijgen die ze verdienen. Dit jaar hebben de gemeentes weer gekozen voor een mantelzorgcompliment met een waarde van 100 euro. Door de huidige coronamaatregelen is een persoonlijke uitreiking van het mantelzorgcompliment voorlopig nog niet mogelijk. Dat betekent dat voor de aanvragen van nu tot medio juni het mantelzorgcompliment uitgekeerd wordt op de bankrekening van de mantelzorger, dat is ook de reden dat wij om de IBAN vragen. Voor de aanvragen vanaf medio juni tot 1 november zullen we, afhankelijk van de coronamaatregelen, besluiten hoe we het mantelzorgcompliment uitreiken.

Je bent mantelzorger als je langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek is, een beperking of psychische problemen heeft. Dat kan een partner zijn, een ouder, een kind, een ander familielid of een vriend of de buren. Dit geldt ook wanneer je zorgt voor iemand die intramuraal woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling met 24-uurs zorg voor iemand met een beperking.

De zorgvrager kan het mantelzorgcompliment aanvragen tot uiterlijk 1 november 2021 bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse.
Let op: 1 november is de uiterste sluitingsdatum, dus doe de aanvraag op tijd!

Je kunt het compliment op twee manieren aanvragen:

  • Via het digitale formulier (is niet meer mogelijk na 31 oktober 2021)
  • Of de papieren versie, deze kun je ophalen en inleveren bij de kantoren van WelzijnsKompas.
  • In Hillegom: Dienstencentrum Elsbroek, Abellalaan 1 en in Lisse: Medisch Centrum Lisse, Nassaustraat 31B.

Lukt het niet om het formulier op te halen of digitaal in te vullen, neem dan contact op met WelzijnsKompas.

Mail:           info@welzijnskompas.nl 

Telefoon:  0252-75 71 00 (dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur)

Neem contact op

Bel mij terug