logo

Aanvragen mantelzorgcompliment 2020

Ook in 2020 willen de gemeentes Hillegom en Lisse mantelzorgers een blijk van waardering geven. Zij vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en de waardering krijgen die ze verdienen. Dit jaar hebben de gemeentes weer gekozen voor een waardering in de vorm van een VVV cadeaukaart ter waarde van 100 euro, maar door de huidige coronamaatregelen is persoonlijke uitreiking van het mantelzorgcompliment helaas niet mogelijk en is er voor een alternatief gekozen. Mantelzorgers die een aanvraag doen en waar het mantelzorgcompliment wordt toegekend, worden hiervan op de hoogte gesteld.

U bent mantelzorger als u langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek is, een beperking of psychische problemen heeft. Dat kan een partner zijn, een ouder, een kind, een ander familielid of een vriend of de buren. Dit geldt ook wanneer u zorgt voor iemand die intramuraal woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling met 24-uurs zorg voor iemand met een beperking.

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot uiterlijk 1 november 2020 bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Let op: 1 november is de uiterste sluitingsdatum, dus doe de aanvraag op tijd!

U kunt het compliment op twee manieren aanvragen:

  • Via de website: www.welzijnskompas.nl en het formulier digitaal invullen.
  • De papieren versie kunt u ophalen en weer inleveren bij de kantoren van WelzijnsKompas.
  • In Hillegom: Dienstencentrum Elsbroek, Abellalaan 1 en in Lisse: Medisch Centrum Lisse, Nassaustraat 31B.

Lukt het niet om het formulier op te halen of digitaal in te vullen dan kunt u contact opnemen met WelzijnsKompas.

Mail:           info@welzijnskompas.nl 

Telefoon:  0252-75 71 00 (dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur)

Neem contact op

Bel mij terug