logo

Aanvraagformulier HHT-regeling: Hulp bij mantelzorg

Zorgt u voor iemand? Bijvoorbeeld voor uw partner of uw ouders? Met de HHT-regeling voor mantelzorgers kunt u tijdelijk extra hulp inschakelen. U kunt via deze regeling huishoudelijke hulp, respijtzorg en nog veel meer aanvragen. Ondersteuning via de HHT-regeling is bedoelt als kortdurende adempauze voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Voor het aanvragen van structurele ondersteuning, blijft de WMO-regeling van gemeente Hillegom en Lisse de aangewezen route. De mantelzorgadviseurs gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
Helemaal onderaan deze pagina treft u het online HHT-aanvraagformulier aan.

Voor wie:
De regeling is gericht op mantelzorgers die wonen in Lisse en Hillegom. Als mantelzorger verleent u gemiddeld voor ten minste 8 uur per week zorg, over een periode van ten minste 3 maanden. De woonplaats van de mantelzorger is leidend: u woont in Lisse of Hillegom. En degene voor wie u zorgt woont in de gemeente Lisse, Hillegom, Teylingen of Noordwijk op een zelfstandig woonadres (niet in een zorginstelling).

HHT-regeling
HHT-regeling

 

Eigen bijdrage, tijdelijke regeling

De HHT-regeling is een regeling waarmee u (extra) hulp kunt inschakelen. De gemeente betaalt vanaf 1 januari 2020 al deze hulp. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van € 5,- per uur is hierbij komen te vervallen. Er is een maximum bedrag aan de de regeling en per persoon verbonden. Als dat bedrag bereikt is, stopt de regeling. De regeling kan naast de normale hulp lopen en is tijdelijk.

 

Hoe verloopt een aanvraag:

  1. U doet een aanvraag via het aanvraagformulier.
  2. De mantelzorgadviseur voert een gesprek met u over de toewijzing.
  3. De mantelzorgadviseur geeft -na goedkeuring van de aanvraag- uw gegevens door aan de zorgaanbieder. U ontvangt hiervan een bevestiging.
  4. U overlegt met de zorgaanbieder over het tijdstip waarop de hulp komt.
  5. De HHT regeling is een tijdelijke regeling. De regeling gaat in 2021 door totdat het budget op is, of totdat de gemeente beslist om het budget anders in te zetten.
  6. U kunt alles nog eens nalezen in de flyer HHT 2020.

 

Neem contact op

Bel mij terug