logo

In gesprek over de toekomst van ouderen in Lisse

Op verzoek van de gemeente Lisse, vragen wij uw aandacht voor een onderzoek naar de toekomst van ouderen in Lisse.

De gemeente Lisse schrijft:

Beste heer/mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor een gesprek over de toekomst van ouderen in Lisse.

Afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar de situatie van ouderen in de gemeente. Daarover hebben we een notitie geschreven. Hier vindt u een samenvatting: 201101 Samenvatting ouderennotitie voor inwoners. In de notitie hanteren we de ondergrens van 65 jaar voor de oudere. We maken daarbij een onderscheid tussen vitale ouderen, die actief zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger of in het verenigingsleven, en kwetsbare ouderen die steeds meer een beroep doen op hulp.

Om deze conceptnotitie verder aan te scherpen, gaan wij in gesprek met diverse maatschappelijke partners én inwoners. Wij hechten namelijk veel waarde aan de inbreng van alle betrokken partijen. Met die input gaan wij vervolgens aan de slag om de notitie Ouderenbeleid naar een hoger niveau te tillen.

De gesprekken vinden plaats in groepjes via MS Teams of telefonisch. Als u meedoet, nemen we contact op om een afspraak te maken.

Graag horen we van u of u wilt meepraten hierover. Als u zich wilt aanmelden, stuur dan een bericht naar beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl waarin u aangeeft dat u wilt meedenken over de toekomst van ouderen in Lisse. Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen

Yasmina Kahsai en Heleen Doelman-van Geest
Domein Maatschappelijk ontwikkeling

Neem contact op

Bel mij terug